ANDULA nabízí několik typů školení pro vaše děti, kolegy, vedoucí či zdravotníky.

 

Kurzy ZZA

Kurz zdravotníka zotavovacích akcí pořádáme zpravidla jednou za rok na jaře. Obsah kurzu je dán vyhláškou MŠMT a je plně akreditovaný MŠMT. Minimální délka kurzu je 40 hodin a kurz je zakončen praktickými zkouškami a testem. Po absolvování a zdárném splnění zkoušek dostává účastník dekret zdravotníka zotavovacích akcí.

Dekret ZZA má neomezenou platnost. Pouze pro vykonávání funkce zdravotníka na skautských zotavovacích akcích je potřeba jednou za čtyři roky zkoušky obnovit. Doškolovací kurzy pořádáme současně s jarním kurzem ZZA kde je možné si tento dekret znovu na další 4 roky obnovit.

Kurz je zaměřen převážně na praktický nácvik a ukázky. Do přednášek se snažíme zapojit hlavně samotné účastníky, aby o věcech nejen teoreticky slyšeli, ale aby si je mohli i zkusit.

Kurzy PP

Kurzy první pomoci probíhají převážně v rámci oddílových či střediskových výprav, na závodech, na vzdělávacích akcích (RK, ČK, VK….. ). Své služby nabízíme i mimo naši organizaci. Například firmám či jiným organizacím, které chtějí proškolit své vedoucí nebo děti.

Obsah kurzu není nikde pevně stanoven. Je už na domluvě mezi žadatelem o kurz a námi. Jsme schopni kurz přizpůsobit, jakkoliv je potřeba.

Maskovačky

Maskovačky jsou součástí celé naší činnosti. Jedná se o modelové situace, kde naši maskéři namaskují figurantům reálně vypadající zranění. Účastníci si tak mohou vyzkoušet formou hry, jak by v dané situaci postupovali. Na tuto činnost během celé doby dohlíží jeden školitel, který pak celý postup hned po jeho skončení zhodnotí.

Zdravotní dozor

Pro pořadatelé nabízíme zdravotní dozor na velkých i manších akcích
  • sportovní akce
  • společenské a kulturní akce
  • jiné
Ceny jsou individální. Vždy záleží na velikosti akce, na termínech a místě konání. O nezávaznou kalkulaci nás kontaktujte.

Co nás čeká

únor 2024 – ČK Punkva
1. víkend 15.-17.3. 2024 – kurz ZZA Blansko
2. víkend 5.-7.4. 2024  – kurz ZZA Blansko
zkoušky 19.-20.4. 2024  – kurz ZZA Blansko

17.3.2024 – Doškolovací kurz Andulka 

 

Kontakt:

Petr Macháček – Mates

Vedoucí týmu

tel.: 603 291 644

mail: andula@skaut.cz